Jump to content
Dharmaling Forums
Sign in to follow this  
Guest Ani.Chödrön

Resolucija Evropskega Parlamenta O Tibetu Z Dne 10. Aprila 2008

Recommended Posts

Guest Ani.Chödrön

Evropski parlament ,

 

- ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kitajski in Tibetu, zlasti:

 

a) o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci Dalajlame (15. februar 2007) (1),

B) o vrhu EU-Kitajska - dialog med EU in Kitajsko o človekovih pravicah (13. december 2007) (2),

c) o odnosih med EU in Kitajsko (7. september 2006) (3),

d) o delovanju dialoga o človekovih pravicah in posvetovanju o človekovih pravicah s tretjimi državami (6. september 2007) (4),

 

- ob upoštevanju člena 103 (4) svojega Poslovnika,

 

A. ker je zaradi 49. obletnice tibetanske narodne vstaje proti kitajski upravi prišlo do velikih demonstracij tibetanskih menihov, redovnic in običajnih tibetanskih državljanov proti kitajski represiji,

 

B. ker je po navedbah kitajskih oblasti umrlo 20 ljudi; medtem ko je po navedbah drugih virov v teh spopadih umrlo več kot 140 Tibetancev, na desetine drugih pa je bilo aretiranih,

 

C. ker je kitajska vlada razglasila izredne razmere ter zaprla trgovine in svetišča v Lasi in drugih mestih, v Tibet pa je premestila več sto oboroženih policistov in vojakov iz drugih delov Kitajske,

 

D. ker je Njegova svetost Dalajlama to pretirano reakcijo Kitajske označil za "kulturni genocid" in hkrati pozval Tibetance, naj prakticirajo nenasilje in ne odstopijo od te poti, ne glede na resnost razmer (5); ker Njegova svetost Dalajlama ni zahteval neodvisnosti Tibeta, temveč srednjo pot prave kulturne in politične avtonomije ter verske svobode, takšno stališče pa podpira tudi Evropski parlament,

 

E. ker lahko do trajne rešitve pripeljejo le miroljubna sredstva in iskren dialog,

 

F. ker razen uradnega potovanja, ki ga je za predstavnike mednarodnih medijev organizirala kitajska vlada, mednarodnim medijem ni dovoljen dostop na območje Tibeta, da bi od tam poročali o dogodkih, vsi novinarji pa so bili iz tam izgnani; ker je bilo omenjeno potovanje predstavnikov mednarodnih medijev močno nadzorovano, novinarji, ki so se ga udeležili, pa so imeli le omejen dostop do Tibetancev,

 

G. ker se zdi, da kitajska vlada onemogoča delovanje tujih spletnih strani na Kitajskem in cenzurira oddaje tujih televizijskih postaj o razmerah v Tibetu,

 

H. ker bodo olimpijske igre v Pekingu izredna priložnost za Kitajsko, da se odpre svetu in sama postane odprta za svet, ter da dokaže, da lahko izpolni svoje obveze, kar zadeva spodbujanje temeljnih pravic vseh ljudi na Kitajskem, brez izjem,

 

I. ker dialog o človekovih pravicah med EU in Kitajsko, ki je bil vzpostavljen leta 2000, ni dosegel pričakovanih rezultatov,

 

 

1. odločno obsoja brutalno represijo kitajskih varnostnih sil nad tibetanskimi demonstranti in vsa nasilna dejanja, ki so se zgodila na ulicah Lase in drugje v Tibetu, ne glede na to, kdo jih je povzročil, ter družinam žrtev izraža svoje iskreno sožalje;

 

2. poziva kitajsko vlado, naj zagotovi ustrezno zdravstveno nego za ranjene Tibetance in pravno pomoč za tiste, ki so priprti; poziva oblasti, naj objavijo seznam priprtih, naj jih obravnavajo v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah in naj v nobenem primeru ne uporabijo mučenja; poziva k takojšnji izpustitvi vseh tistih, ki so v skladu s svojo legitimno pravico do svobode izražanja miroljubno protestirali;

 

3. kritizira pogosto diskriminacijsko obravnavanje narodnostnih manjšin, ki ne sodijo med kitajske Hane; poziva Kitajsko, naj spoštuje svoje zaveze glede človekovih pravic in pravic manjšin ter pravne države; poziva Kitajsko, naj ne zlorabi olimpijskih iger leta 2008 za priprtje oporečnikov, novinarjev in zagovornikov človekovih pravic, da bi tako preprečila demonstracije in poročila, ki jih kitajske oblasti štejejo za neprijetne; s tem v zvezi poziva k takojšnji izpustitvi Huja Jie, vidnega zagovornika človekovih pravic, ki je bil obsojen na tri leta zapora zaradi obtožb poskusa prevrata;

 

4. poziva k odprti in neodvisni preiskavi pod okriljem ZN o nedavnih nemirih in represiji v Tibetu; poziva kitajske oblasti, naj izdajo stalno vabilo visokemu komisarju Združenih narodov za človekove pravice in drugim telesom ZN, da obiščejo Tibet;

 

5. pozdravlja dejstvo, da je Njegova svetost Dalajlama pozval Tibetance, naj protestirajo nenasilno, in zavrnil zahteve po neodvisnosti Tibeta ter namesto tega predlagal srednjo pot prave kulturne in politične avtonomije ter verske svobode; ponovno potrjuje svojo podporo ozemeljski celovitosti Kitajske;

 

6. poziva kitajske oblasti, naj odprejo Tibet tujim medijem in diplomatom, zlasti predstavnikom EU; poziva kitajske oblasti, naj nemudoma prenehajo s cenzuriranjem in blokiranjem spletnih strani z novicami in informacijami, ki imajo sedež v tujini; poziva k izpustitvi vseh novinarjev, uporabnikov medmrežja in spletnih disidentov, ki so na Kitajskem priprti, ker so uveljavljali svojo pravico do obveščenosti;

 

7. izraža zaskrbljenost, ker so Tibetanci v Tibetu gospodarsko vedno bolj marginalizirani ter se soočajo z rastočim številom priseljenih kitajskih delavcev, ki prihajajo v Tibet in Tibetancem odvzemajo delovna mesta in zemljo; opozarja na surovo diskriminacijo v izobraževalnem sistemu, kjer se tibetanski otroci svoj materin jezik učijo kot drugi jezik;

 

8. poziva Kitajsko, naj spoštuje svoje javne obveze o spoštovanju človekovih pravic in pravic manjšin, demokracije in načel pravne države, kakor je napovedala, ko je Mednarodni olimpijski komite sprejel sklep, da ji dodeli organizacijo iger;

 

9. poziva Kitajsko, naj nemudoma ratificira Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ZN, 1966), vsekakor pa naj to stori pred začetkom olimpijskih iger; poziva Peking, naj sprejme moratorij na smrtno kazen, kot poziva Generalna skupščina ZN v svoji resoluciji 62/149 z dne 18. decembra 2007;

 

10. obžaluje, ker šest pogajalskih srečanj med kitajskimi oblastmi in Njegovo svetostjo Dalajlamo ni bilo uspešnih, ter poziva k vzpostavitvi konstruktivnega dialoga brez predpogojev za dosego vsestranskega političnega dogovora, vključno s trajno rešitvijo, kar zadeva kulturno in politično avtonomijo Tibeta ter versko svobodo in dejanske manjšinske pravice tibetanskega naroda v drugih, sosednjih kitajskih provincah;

 

11. poziva Svet in zlasti predsedstvo, naj pozorno spremljata razvoj dogodkov in zagotovita, da EU sprejme usklajeno skupno stališče in da se odločitve, ki se sprejmejo na podlagi tega skupnega stališča, ustrezno izvajajo; meni, da bi morali diplomatski predstavniki EU v Pekingu dati pobudo za obisk regije, da bi o trenutnih razmerah tam poročali Svetu;

 

12. v zvezi s tem ponovno poziva Svet, naj imenuje posebnega odposlanca za vprašanje Tibeta, da se spodbudi dialog med stranema ter tesno spremlja pogajanja, ko se bodo ta ponovno začela;

 

13. podpira izjavo Njegove svetosti Dalajlame, da so olimpijske igre velika priložnost za svobodo vseh ljudi na Kitajskem;

 

14. poziva trenutno predsedstvo EU, naj si prizadeva najti skupno stališče EU, kar zadeva prisotnost predsednikov vlad in voditeljev držav ter visokega predstavnika EU na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger, z možnostjo odsotnosti v primeru, da se dialog med kitajskimi oblastmi in Njegovo svetostjo Dalajlamo ne bo nadaljeval;

 

15. poziva Ljudsko republiko Kitajsko, naj preneha s preverjanjem in presojanjem olimpijskih športnikov na podlagi njihovih političnih stališč ter z grožnjami o prepovedi nastopa na olimpijskih igrah za tiste, ki ne soglašajo z uradnim stališčem kitajske vlade;

 

16. z veseljem pričakuje obisk Njegove svetosti Dalajlame v Evropskem parlamentu, načrtovan ob koncu leta 2008, ko bo nagovoril plenarno zasedanje, in poziva konferenco predsednikov Parlamenta, naj preuči možnost zgodnejšega obiska;

 

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladam in parlamentom držav prosilk, predsedniku države in predsedniku vlade Ljudske republike Kitajske, predsedniku kitajskega nacionalnega ljudskega kongresa, Mednarodnemu olimpijskemu komiteju in Njegovi svetosti Dalajlami.

 

(1) UL C 287 E, 29.11.2007, str. 554.

(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0622.

(3) UL C 305 E, 14.12.2006, str. 219.

(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0381.

(5) Izjava z dne 6. aprila 2008.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...