Jump to content
Dharmaling Forums
Sign in to follow this  
Hooroszlan

Tulku System Is A Joke?

Recommended Posts

What is your opinion from John Myrdhin Reynolds, and from that the tulku system is a joke?

Everyone is allowed to have his own opinion. John as well...

 

Tulku system is not from yesterday; it was started around the 15th century. It has its '+' and its "-", but overall I think it has been beneficial.

Now that it comes to the West, we will see. Many Westerners have already started to pervert and damage this system. May be will come time to stop this system or to change it.

 

But anyhow, I believe only highest Tulkus can seriously comment and act upon this matter... from many others, it sounds too much out of jealousy and ego trip!

 

All the best

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks!

 

I am a healer, who is healing the peoples with tibetan bowls and gongs etc.!

I ask you:

 

There is a wooman who is suffer from cancer!

The tibetan bowls will help she, or I will choose an another method?

Sorry but my english languages is little.

 

What is the best method against the cancer?

 

I till now I heal she with vajra Garuda and Drakphur method!

Because I'am a nyingma yogi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
I am a healer, who is healing the peoples with tibetan bowls and gongs etc.!

I ask you:

 

There is a wooman who is suffer from cancer!

The tibetan bowls will help she, or I will choose an another method?

Sorry but my english languages is little.

 

What is the best method against the cancer?

 

I till now I heal she with vajra Garuda and Drakphur method! Because I'am a nyingma yogi.

Thank you to write in English, it's much easier :)

 

First, if you are a yogi, you have a Master who gave you yogi vows and instructions. So, you should ask him questions. Is not "yogi" who simply decide to be called so.

 

Second, if I remember well, you claimed before to be Bön. Bön and Nyingmapas are not the same... The names you are giving are actually Nyingmapa, not Bön...

 

Third, you surely know that the usage of such method requires that you have received the correct Empowerment and have done the retreat. I guess the qualified master who should have given you such empowerment should also have given you instructions...

 

Regarding the patient, I can't answer, because I don't know her.

It is impossible to simplify: "cancer = this or that method"! Because it all depends the cause(s) of the cancer. I doubt that "tibetan bowls" have much capacity to heal in themselves...

To treat a cancer, you need very powerful methods and capacities... And most of the time, it can work only if the patient him/herself take an active part in practices of purification and accumulation of merits.

 

As "healer", we shouldn't develop too much ego. The main results are not from our side, but from side of the patients. We can treat them, and their own karma does the rest. If causes and conditions are gathered, the patient will get cured.

You can be very powerful healer, and not be able to see a minor desease to leave your patient, because that patient has not created the causes for. You can be a stupid pretending-to-be healer, and have a patient whose cancer will desappear, because the patient had the karma for it.

 

Someone can "really" treat people only when seriously engaged into an authentic spiritual Path and applying it conscientiously. By "really", I mean to treat the root of the sickness, not just a symptome here and there.

 

All the best

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank you!

 

Yes I give the instructions my bon teacher. His name is Nagaraksha. And also give instructions from John Reynolds Nyingmapa teacher. My Bon teacher give for me Werma Nyenya Chang sen Snowlion method and my nyingma teacher give for me the Vajrakilaya and protectors instructions and permit. My own path is the Vajrakilaya method in nyingma and also I doing the Werma Nyenya Chang sen in the bon.I have two teacher a Bon and a Nyingma. But the bon is not buddhist I know!

 

I also know that Mariann was in a little egotrip when she defamed me. But I forgave she! I took medicine buddha empowerment it was a shamanic ritual not buddhist ritual! And in the bon the medicine buddha's name not sangye menla just : Menla and he form is sambhogakaya not nirmanakaya. Tonpa Shenrab's form. Because my bon teacher is a shaman and me also!

 

And what is your opinion from the shamanism?

 

good night!

 

Senge

 

ui: Thanks your instructions!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Everyone is allowed to have his own opinion. John as well...

.....

 

Thank you to write in English, it's much easier :)....

 

 

TRANSLATION (RINPOCHE'S ANSWER 1)

Mindenkinek meglehet a sajà¡t véleménye. Johnnak hasonlà³képp…

 

A tulku rendszer nem tegnap kezdÅ‘dött, hanem a 15 sz. körül. Ennek megvannak a maga pluszjai és mà­nuszai. De à¡ltalà¡nossà¡gban véve azt gondolom, hogy hasznos volt.

Most, hogy a nyugatra érkezik, majd meglà¡tjuk. Sok nyugati mà¡r elkezdte kiforgatni és tönkretenni ezt a rendszert. Talà¡n eljön majd az ideje, hogy megà¡llà­tsà¡k a rendszert vagy à¡talakà­tsà¡k azt.

Mindenesetre azt hiszem, hogy csak a legmagasabb Tulkuk kommentà¡lhatjà¡k ezt komolyan vagy tehetnek valamit a dolggal kapcsolatban… sok mindenki mà¡stà³l ez inkà¡bb hangzik féltékenységként vagy ego tripként!"

 

TRANSLATION (RINPOCHE'S ANSWER 2)

Köszönet, hogy angolul à­rsz, à­gy sokkal egyszerűbb lesz.

 

ElÅ‘szöris, ha jà³gi vagy, akkor Mestered is van, aki jà³gi fogadalmakat és àºtmutatà¡sokat adott neked. Tehà¡t neki tedd fel a kérdéseidet. Az nem “jà³giâ€Â, aki egyszerűen csak àºgy kezdi hà­vni magà¡t.

Mà¡sodszor, ha jà³l emlékszem, korà¡bban azt à¡llà­tottad, hogy a Bönt követed. A Bön és a Nyingmapà¡k nem ugyanazon dolgok… A nevek, amiket emlegetsz, valà³jà¡ban Nyingmapà¡k és nem Bön…

Harmadjà¡ra, minden bizonnyal tudod, hogy az ilyen mà³dszerek hasznà¡lata megköveteli, hogy megkapd a megfelelÅ‘ felhatalmazà¡sokat, valamint az elvonulà¡s elvégzését. Azt hiszem, hogy az a kvalifikà¡lt mester, aki ilyen felhatalmazà¡st adott neked, az istrukcià³kat is meg kellett hogy adja…

 

Ami a beteget illeti, mivel nem ismerem Å‘t, nem và¡laszolhatok erre.

Nem lehet à­gy leegyszerűsà­teni, hogy “rà¡k= ez vagy az a mà³dszerâ€Â! Mivel minden a rà¡k oka(i)tà³l függ. Kétlem, hogy “tibeti tà¡lak†önmagukban bà¡rmi mà³don képesek lennének gyà³gyà­tani…

A rà¡k gyà³gyà­tà¡sà¡hoz nagyon erÅ‘teljes mà³dszerekre és képességekre van szükség… És a legtöbb esetben ez csak akkor működhet, ha maga a beteg aktà­v mà³don részt vesz a megtiszulà¡si gyakorlatokban és érdemek felhalmozà¡sà¡ban.

 

“Gyà³gyà­tà³ként†nem szabad tàºl nagy egà³t kifejleszteni. A eredmény legnagyobb része nem rajtunk, hanem a betegen màºlik. Kezelhetjük Å‘ket, a többit a sajà¡t karmà¡juk teszi meg. Ha az okok és a feltételek összeà¡llnak, akkor a beteg meg fog gyà³gyulni.

Lehetsz nagyon erÅ‘teljes gyà³gyà­tà³, mégsem là¡thatsz meg egy kisebb betegséget a betegedben, ha a beteg nem teremtette meg az okokat hozzà¡. Lehetsz egy magà¡t gyà³gyà­tà³nak tettetÅ‘ ostoba, olyan beteggel, akinek a rà¡kja eltűnik, mert a beteg rendelkezett az ehhez valà³ karmà¡val.

Valaki csak akkor gyà³gyà­that “valà³ban†betegeket, ha komolyan foglalkozik egy autentikus spirituà¡lis ösvénnyel. A “valà³ban†alatt azt értem, hogy a betegség gyökerét kezeli, nem csupà¡n egy itt-ott felbukkantà³ tünetet.

 

Legjobbakat,"

 

 

 

 

 

Miutà¡n Rinpocse và¡laszainak helyes megértése elÅ‘tt - különösen a te esetedben Viktor -, nem csupà¡n nyelvi akadà¡lyok à¡llnak, gondoltam inkà¡bb lefordà­tom Å‘ket, hogy csökkentsem a félreértési tényezÅ‘k szà¡mà¡t.

 

Since - especially in your case, Viktor - there are not only language barriers preventing you to understand Rinpoche's answers, I thought I better translate them, so that the factors for misunderstanding will be reduced.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yes I give the instructions my bon teacher. His name is Nagaraksha. And also give instructions from John Reynolds Nyingmapa teacher. My Bon teacher give for me Werma Nyenya Chang sen Snowlion method and my nyingma teacher give for me the Vajrakilaya and protectors instructions and permit. My own path is the Vajrakilaya method in nyingma and also I doing the Werma Nyenya Chang sen in the bon.I have two teacher a Bon and a Nyingma. But the bon is not buddhist I know!

 

I also know that Mariann was in a little egotrip when she defamed me. But I forgave she! I took medicine buddha empowerment it was a shamanic ritual not buddhist ritual! And in the bon the medicine buddha's name not sangye menla just : Menla and he form is sambhogakaya not nirmanakaya. Tonpa Shenrab's form. Because my bon teacher is a shaman and me also!

 

And what is your opinion from the shamanism?

Obvioulsy the Bön tradition you follow is the one which has "evolved" by integrating Buddhism. Because in the original Bön, there was no Buddha; it was mostly shamanic ie. dealing, praying, spirits.

Shamanisn doesn't go well with Buddhism, because once you have taken Refuge, you shouldn't rely on non-Enlightened beings... But some do mix both (which gives the actual Bön tradition), placing the Three Jewels as true Refuge and dealing with spirits only to keep them in peace or expelling them.

 

You seems to be a very strange kind of "self-appointed yogi", very sure about his own "power". But your web page is not consistent with a genuine spiritual practice, even less with a Buddhist one.

And by the way, a true practitioner doesn't talk about the ego of the others, but rather pay attention to his own one.

 

But we are away from the main topic, which was about the Tulku system...

 

All the very best

Share this post


Link to post
Share on other sites

The account of "Hooroszlan" - self-claimed yogi and pretend to be healer - has been suspended, has he transgressed the rules of these forums, which are not to insult or slander, specially since the last message (which has been removed) was against Rinpoche, without any ground or wish to learn on these forums.

 

Follow the link published by m_v, and scroll till the end to see the childish mixing of eveything, misuse of mudras exposed on a public page, etc...

Pathetic...

No wonder why it is said Dharma is entering a period of degeneration.

 

Thank you.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yes, no comment. But only one I would have. It is that I am deeply worried when I see a situation like this. For example, a grown up is offering a candy to a child on the street if he/(sometimes also she) would like to attract his/her attention, to later on only abuse him/her. Here, who is the so called yogi, who is supposed to be a grown up, addressing?! I am not calling anybody anything, but speak out my concern, because the public attracted by the mixed-up soup message on this site would be one who is still in the domain of emotions and child-like attachments and yearnings, for their decisions. Please, let's be careful who we trust our mind!

With my best intentions for everyone,

Pamo

Share this post


Link to post
Share on other sites

A few days ago I have received this email from Viktor/Szenge. I hope he keeps his promise. I post it here, so that everybody knows how this case is concluded, and also for making him firm in his decision by publicity.

 

And I would also ask him to reshape his other blogs and websites too, like this: http://www.ld50.hu/users/Szenge , otherwise I might think that his email was not a serious kind.

 

 

Néhà¡ny napja ezt az emailt kaptam Viktortà³l. Remélem megtartja az à­géretét. Azért teszem fel, hogy mà¡s is là¡thassa, hogyan zà¡rult az eset, és hogy Viktor jobban tarthassa magà¡t à­géretéhez a nyilvà¡nossà¡g miatt.

Ugyanakkor megkérem, hogy alakà­tsa à¡t a többit blogjà¡t és weblapjà¡t is, mint pl. ezt http://www.ld50.hu/users/Szenge , különben levelét nemigen lehet komolyan venni.

 

"Dear Mariann,

 

I have reshaped my hotdog blog, I removed many pictures of deities and different texts, only those remained what I have found necessary. Thanks to Lama Shenpen and you for the advices. Here and now I promise, that for the sake of peace I wont conduct any initiations any more. If you leave the initiation case on the forum, it doesn’t matter, it belongs to past. It didn’t happen at all! My path is healing anyhow and not teaching.

Respectfuly,

Szenge

 

 

Kedves Mariann!

 

àtalakà­tottam a hotdog blogom leszedtem a sok istenség képet és szöveget csak a szükségesek maradtak fent amit jà³nak là¡ttam.Köszönöm neked és Shenpen là¡mà¡nak a tanà¡csokat.Itt és most megà­gérem hogy a béke kedvéért semmilyen beavatà¡st nem fogok többé tartani.Ha fent hagyjà¡tok a beavatà¡sos ügy dolgot tegyétek az mà¡r a màºlt.Meg sem történt! Az én utam a gyà³gyà­tà¡s amàºgyis nem a tanà­tà¡s.

 

Tisztelettel:

 

Szenge"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...