Jump to content
Dharmaling Forums
Sign in to follow this  
Robert

kaos je dobra novica - uvod v kontemplativno psihologijo

Recommended Posts

Kaos je dobra novica: Uvod v prakso kontemplativne psihologije

Javno predavanje v vrtnariji Tivoli, v nedeljo, 4.1.2004 ob 14h

 

Kot vemo, kaos se poraja v vsakem trenutku in ne moremo imeti kontrole

nad svojim svetom oziroma nad ljudmi v njemu.

Vedeti kako delati zdravo s kaosom je praksa kontemplativne psihologije.

To predavanje je zasnovano tako, da predstavi pot

kontemplativne psihologije, prakso zamenjave sebe z drugimi in soèutno

izmenjavo. Osnova tega dela je da ima vsaka situacija,

ne glede na to kako kaotièna izgleda, v svoji osnovi zdravje. Skozi

proces odpiranja naših src lahko spremenimo problematiène nevroze v modrost.

To pa se ne more zgoditi kar èez noè ampak potrebujemo trening in

èasovno preizkušena metoda za to je praksa budistiène meditacije

kombinirana z metodami modernih psiholoških procesov. To predavanje je

samo uvod, vseeno pa bo predstavljena tudi praksa sedeèe meditacije.

 

Dr. Melissa Moore je zadnjih 9 let uèila kontemplativno psihologijo,

Maitri zavedanje prostora in Šambala trening po Evropi.

Je ustanoviteljica Karuna treninga, 3 letnega programa kontemplativne

psihologije v Nemèiji. Svoj magisterij je naredila iz kontemplativne

psihologije na univerzi Naropa v Boulderju, Kolorado leta 1983. Njeno

doktorat je bil zakljuèen leta 1994 iz psihološke antropologije na

"California Institute of Integral Studies" v San Franciscu. Je

dolgoletna uèenka Chogyam Trungpe Rinpocheja in Sakyong Mipham

Rinpocheja. G. Melissa ima 20 let izkušenj iz budistiènega treninga in

to združi svojim profesionalnim terapevtskim delom v prezentaciji

kontemplativne psihologije.

 

Vstopnina: prostovoljni prispevki

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Šambala budistièna skupina

 

 

======

 

Chaos is Good News: An Introduction to the practice of Contemplative

Psychology

Public Talk Sunday January 4, 14:00 at Tivoli Gardens

 

As we know, chaos is arising every moment, and we cannot control our world

or the people in it. Knowing how to relate sanely to chaos is the practice

of contemplative psychology. This talk is designed to introduce the path of

Contemplative Psychology, a practice of exchanging self for other in

compassionate exchange. The basis of the work is that every situation -- no

matter how crazy it seems -- has inherent sanity. Through the process of

opening our hearts, we can transmute problematic neurosis into wisdom. This

does not occur overnight, it requires training. The time-tested training of

Buddhist Meditation combined with the skillful means of modern psychological

process. This talk is only an introduction, however the practice of sitting

meditation will be introduced.

 

Melissa Moore Ph.D. has spent the past nine years teaching Contemplative

Psychology, Maitri Space Awareness and Shambhala Training throughout Europe.

She Is a founding teacher of Karuna Training, a three year training program

In Contemplative Psychology in Germany. She completed her Masters degree in

Contemplative Psychology at Naropa University, in Boulder Colorado, in 1983.

Her doctoral work was completed in 1994 in Psychological Anthropology at The

California Institute of Integral Studies in San Francisco. She has been a

student of Chögyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche for many

years. She brings together her Buddhist training with 20 years of

professional therapeutic work in the presentation of Buddhist Psychology.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...